Tin Tức

10 suất học bổng toàn phần “Chắp...

 Nhằm đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài trong học...

Kế hoạch xây dựng công trình Thanh...

 Nhằm Chào mừng 39 năm ngày Giải phóng...

Sự Kiện

Hội thảo: Phương pháp học Đại học hiệu quả

 Nhằm đẩy mạnh phong trào sáng tạo học tập, nghiên cứu khoa học tìm ra những mô hình, phương pháp học tập hiệu quả...

Thông báo về việc tổ chức hội thảo "Phương...

Tổ chức hội thảo " Phương pháp học Đại học hiệu quả"