Tin Tức

Sinh viên - bạn cần gì

Các bạn sinh viên có một tư duy rất nguy hiểm, đó là tư duy 'mỳ...

Triển khai kế hoạch năm học 2014-2015

Thông báo triển khai kế hoạch năm học 2014-2015.

Thông báo Hội thảo khoa học sinh...

Hội thảo khoa học sinh viên  trường Đại học Văn Hiến lần...

Sự Kiện

Hội nghị khoa học giảng viên Khoa Du lịch - lần...

Nghiên cứu khoa học giảng viên là một trong những hoạt động không thể tách rời của các thầy, cô giảng viên của Khoa Du lịch, Trường Đại...

Hội thảo Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trường...

Sáng nay (11/7/2014), tại Hội trường 1004A, trường Đại học Văn Hiến đã tổ chức Hội thảo Chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trường Đại học Văn Hiến