Kết quả kỳ thi xác nhận kết quả chuẩn đầu ra Tiếng Anh lần thứ 13

07:10:20 11-03-2014

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học thông báo kết quả kỳ thi xác nhận kết quả chuẩn đầu ra Tiếng Anh lần thứ 13 ngày 01/03/2014. Sinh viên xem tại file ĐÍNH KÈM