Hội đồng khoa học và Đào tạo

line
05 tháng 07 năm 2016
PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

PGS.TS Nguyễn Minh Đức
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo


PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng
Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật
Thành viên Hội đồng


PGS.TS Trần Văn Thiện
Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng

PGS.TS Phạm Vũ Phi Hổ
Giám đốc điều hành Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng


ThS. Huỳnh Hoàng Cư
Trưởng khoa Nghệ thuật ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng


TS Đặng Quốc Minh Dương
Trưởng phòng Quản lý khoa học Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng


TS. Trịnh Trường Giang
Thành viên Hội đồng Khoa học


PGS.TS Phạm Xuân Hậu
Trưởng khoa Du lịch Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng


ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà
Trưởng phòng Phát triển chương trình đào tạo - Công ty CPGD Hùng Hậu
Thành viên Hội đồng


PGS.TS Vương Đức Hoàng Quân
Phó Viện trưởng Viện kinh tế phát triển TP.HCM
Thành viên Hội đồng


TS. Hồ Cao Việt
Trưởng khoa Kinh tế Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng


TS. Trần Thanh Trang
Thành viên Hội đồng


ThS. Lê Sĩ Hải
Giám đốc điều hành trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng Khoa học


Ông Nguyễn Văn Lâm
Thành viên Hội đồng


TS. Trần Đình Lý
Đại học Nông Lâm TP.HCM
Thành viên Hội đồng


Ông Nguyễn Hoàng Năng
Trưởng ban QL các khu chế xuất & công nghiệp TP HCM
Thành viên Hội đồng


ThS. Đặng Xuân Huy
Thành viên Hội đồng


ThS. Từ Minh Thiện
Phó trưởng BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao
Thành viên Hội đồng


PGS.TS Lê Quang Minh
Đại học Quốc gia TP HCM
Thành viên Hội đồng


ThS. Nguyễn Duy Cường
Trưởng phòng Quản lý đào tạo trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng


TS. Phạm S
Phó chủ tịch UBND tình Lâm Đồng
Thành viên Hội đồng

Góp ý
các tin liên quan
quang cao