Hội đồng khoa học và Đào tạo

line
05 tháng 07 năm 2016
PGS.TS. Nguyễn Minh Đức

PGS.TS. Nguyễn Minh Đức
GĐĐH Trường ĐH Văn Hiến
Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo

ThS. Trần Văn Hậu

ThS. Trần Văn Hậu
Chủ tịch HĐQT HungHau Holdings
Thành viên Hội đồng

Ông Đỗ Văn Bình

ThS. Đỗ Văn Bình
Trưởng khoa Giáo dục đại cương Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng

Ông Đỗ Văn Bình

TS. Trần Thanh Trang
Trưởng khoa Kỹ thuật - Công nghệ Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng

Ông Trần Đức Dũng

Ông Trần Đức Dũng
Giám đốc Điều hành HungHau Holdings
Thành viên Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng
Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế - Luật
Thành viên Hội đồng

TS. Trịnh Trường Giang

TS. Trịnh Trường Giang
Thành viên Hội đồng Khoa học

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà

ThS. Nguyễn Thị Thanh Hà
Trưởng phòng Quản lý khoa học Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng

ThS. Lê Sĩ Hải

ThS. Lê Sĩ Hải
Trưởng phòng Quản lý Đào tạo
Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng

PGS.TS. Phạm Xuân Hậu

PGS.TS. Phạm Xuân Hậu
Trưởng khoa Du lịch
Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng

PGS.TS. Nguyễn Mộng Hùng

PGS.TS. Nguyễn Mộng Hùng
Hội đồng giáo sư
Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng

ThS. Đặng Xuân Huy

ThS. Đặng Xuân Huy
Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam
Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ
Tỉnh Đồng Tháp
Thành viên Hội đồng

PGS.TS. Lê Bảo Lâm

PGS.TS. Lê Bảo Lâm
Nguyên Hiệu trưởng Trường ĐH Mở TP.HCM
Thành viên Hội đồng

PGS.TS. Trần Tuấn Lộ

PGS.TS. Trần Tuấn Lộ
Hội đồng Giáo sư
Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng

Ông Huỳnh Văn Minh

Ông Huỳnh Văn Minh
Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp TP.HCM
Thành viên Hội đồng

PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân

PGS.TS. Vương Đức Hoàng Quân
Phó Viện trưởng Viện kinh tế phát triển TP.HCM
Thành viên Hội đồng

PGS.TS. Trần Văn Thiện

PGS.TS. Trần Văn Thiện
Hiệu trưởng Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng

ThS. Từ Minh Thiện

ThS. Từ Minh Thiện
Phó trưởng BQL Khu Nông nghiệp Công nghệ cao
Thành viên Hội đồng

TS. Hồ Cao Việt

TS. Hồ Cao Việt
Trưởng khoa Kinh tế Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng

GS.TSKH. Lê Ngọc Trà

GS.TSKH. Lê Ngọc Trà
Hội đồng Giáo sư Trường ĐH Văn Hiến
Thành viên Hội đồng

Góp ý
các tin liên quan
quang cao