Hội đồng quản trị

line
05 tháng 07 năm 2016

Ông Trần Văn Hậu
Chủ tịch Hội đồng quản trị

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm
Phó Chủ tịch thường trực HĐQT

Ông Nguyễn Minh Đức

Ông Nguyễn Minh Đức
Phó Chủ tịch HĐQTÔng Trương Văn Hùng
Trưởng phòng GDCN và ĐH - Sở GDĐT, Thành viên HĐQT

Ông Từ Thanh Phụng

Ông Từ Thanh Phụng
Thành viên HĐQT

PGS.TS. Trần Văn Thiện

Ông Trần Văn Thiện
Thành viên HĐQT


Ông Vũ Quang Chính
Thành viên HĐQT


Bà Nguyễn Thanh Hà
Thành viên HĐQT


Ông Lê Sĩ Hải
Thành viên HĐQT


Ông Trần Thanh Hương
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Quốc Hợp

Ông Nguyễn Quốc Hợp
Thành viên HĐQT

Ông Đinh Công Viễn Phương

Ông Đinh Công Viễn Phương
Thành viên HĐQTBà Phạm Thị Minh Nguyệt
Thành viên HĐQT

Góp ý
quang cao