Hội đồng quản trị

line
05 tháng 07 năm 2016

Căn cứ theo Quyết định số 1786/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Tp Hồ Chí Minh, do Phó Chủ tịch Nguyễn Thị Thu đã ký ngày 12 tháng 4 năm 2016 về việc công nhận Hội Đồng Quản Trị Trường Đại học Văn Hiến nhiệm kỳ 2016-2021

ThS. Trần Văn Hậu

Ông Trần Văn Hậu
Thành viên, Chủ Tịch Hội Đồng Quản TrịÔng Trương Văn Hùng
Trưởng phòng GDCN và ĐH - Sở GDĐT, Thành viên

Ông Trần Đức Dũng

Ông Trần Đức Dũng
Thành viên HĐQT

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm

Bà Nguyễn Thị Thanh Tâm
Thành viên HĐQT

Ông Đinh Công Viễn Phương

Ông Đinh Công Viễn Phương
Thành viên HĐQT

Ông Từ Thanh Phụng

Ông Từ Thanh Phụng
Thành viên HĐQT

Bà Dương Khánh Vân

Bà Dương Khánh Vân
Thành viên HĐQT

Ông Ngô Đức Trung

Ông Ngô Đức Trung
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Minh Đức

Ông Nguyễn Minh Đức
Thành viên HĐQT

Ông Đỗ Văn Bình

Ông Đỗ Văn Bình
Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Quốc Hợp

Ông Nguyễn Quốc Hợp
Thành viên HĐQT

ThS. Lê Sĩ Hải

ThS. Lê Sĩ Hải
Thành viên HĐQT

PGS.TS. Trần Văn Thiện

GS.TS. Trần Văn Thiện
Thành viên HĐQT

Góp ý
quang cao