Thông báo lịch học kỹ năng khám phá bản thân - sinh viên khóa 2016

line
08 tháng 09 năm 2016

LỊCH HỌC CÁC LỚP KỸ NĂNG MỀM_KỸ NĂNG KHÁM PHÁ BẢN THÂN

1. Đối tượng: Sinh viên khóa 2016.

2. Thời gian học: từ ngày 19/9/2016 đến 25/9/2016.

3. Học phí: 300.000đ/ Kỹ năng.

Sinh viên đóng học phí tại bộ phận thu ngân, phòng 101, 613 Âu Cơ, phường Phú Trung, Quận Tân phú.

4. Tài liệu học tập: xem tại đây.

Lưu ý: Sinh viên tham gia đầy đủ các buổi học, vắng quá 30% thời lượng học tại lớp thì phải đăng ký và đóng học phí học lại.

Sinh viên xem lịch học tại đây: Lịch học kỹ năng khám phá bản thân.

Góp ý