Thông báo về việc thu học phí học kỳ 2 năm học 2016-2017

line
15 tháng 11 năm 2016

Căn cứ TB số 114/TB-ĐHVH ngày 11/4/2016 của Nhà trường v/v đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017, Phòng Tài chính của Nhà trường thông báo thời gian thu học phí như sau:
1. Đối tượng thu:
Theo TB số 114: tất cả sinh viên có nhu cầu đăng ký học phần học kỳ 2 năm học 2016-2017.
2. Hình thức thu:
Nộp tiền mặt trực tiếp tại 2 bàn thu 
Bàn thu số 1: 
Trung Tâm Hỗ trợ sinh viên – Phòng 101- Cơ sở 613 Âu cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú
Bàn thu số 2:
Phòng Tuyển sinh - Cơ sở 624 Âu cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú
Hoặc nộp vào tài khoản ngân hàng của nhà trường tại:
a. Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank)- CN An phú
Số tài khoản: 1606201046894
b. Ngân hàng Sacombank - Chi nhánh Điện Biên Phủ, TP .HCM
Số tài khoản: 068686133333 
(Trên Giấy nộp tiền, sinh viên ghi rõ Mã số sinh viên tại dòng “Nội dung nộp tiền:”
Ví dụ: MSSV 161Axxxxxx nộp học phí HK2NH2016-2017…..)
3. Thời gian thu 
Bắt đầu từ ngày 17/11/2016 đến hết ngày 28/12/2016
Các vấn đề chưa rõ liên quan đến học phí, sinh viên liên hệ phòng Quản lý đào tạo hoặc Phòng Tài chính tại địa chỉ: 613 Âu Cơ, P. Phú Trung, Q. Tân Phú để được giải đáp.

 

Góp ý