Ban điều hành

line
05 tháng 07 năm 2016
THAY THIEN

PGS.TS Trần Văn Thiện
Hiệu trưởng


TS Lê Sĩ Hải
Giám đốc điều hành
(Phụ trách Thường trực)


Ông Đặng Thanh Vũ
Giám đốc điều hành
(Phụ trách Sinh viên)


Ông Văn Thế Hiển
Giám đốc điều hành
(Phụ trách Tài chính)


Bà Đào Thùy Dương
Giám đốc điều hành
(Phụ trách Hành chính)

Góp ý
các tin liên quan
quang cao