Thông báo về việc tổ chức cuộc thi "Tài năng tiếng Anh Văn Hiến"

line
13 tháng 10 năm 2016

1. Mục đích

- Khuyến khích và tạo động lực cho sinh viên ngành Ngôn ngữ Anh và sinh viên các ngành khác của Đại học Văn Hiến nâng cao kĩ năng nói tiếng Anh.

- Tạo sân chơi sử dụng tiếng Anh cho sinh viên.

- Phát triển Khoa NN&VHNN – Trường ĐH Văn Hiến. 

2. Tên chương trình: 

- Tên tiếng Việt:   TÀI NĂNG TIẾNG ANH VĂN HIẾN

- Tên tiếng Anh:   VAN HIEN ENGLISH LANGUAGE TALENTS (tên gọi tắt là VHUELTs) 

3. Thành phần tham dự, thời gian và điạ điểm

- Thành phần tham dự: Tất cả sinh viên đang học tại Trường Đại học Văn Hiến đều có thể tham gia

- Địa điểm:                    Cơ sở 613 Âu Cơ của Trường Đại học Văn Hiến

- Thời gian thực hiện:   8 tháng (Qua 3 vòng thi)


Góp ý