Trường Đại học Văn Hiến chính thức trở thành thành viên liên kết của AUN - QA

line
27 tháng 02 năm 2019
     Trường Đại học Văn Hiến chính thức được công nhận là thành viên liên kết (Associate Membership) của "Mạng lưới các trường Đại học khu vực Đông Nam Á" ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là (AUN-QA). Sự kiện quan trọng này khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của trường ngày càng tiệm cận chuẩn khu vực và quốc tế.
     Việc được công nhận là thành viên liên kết này phù hợp với chiến lược phát triển của Nhà trường, không chỉ chứng tỏ vị thế ở môi trường giáo dục trong nước mà còn vươn ra khu vực.
     Tham gia mạng lưới AUN-QA là cơ hội để Trường Đại học Văn Hiến tăng cường hợp tác, trao đổi và phát triển các chương trình đào tạo. Đặc biệt, khi trở thành thành viên liên kết, việc công nhận tín chỉ các chương trình đào tạo của Trường sẽ có nhiều thuận lợi hơn tại các trường đại học khác trong cùng mạng lưới. Đồng thời, đây là cơ sở để xây dựng lộ trình phát triển cho chương trình đào tạo theo các chuẩn mực quốc tế. 

Hình: Đại diện trường Đại học Văn Hiến cùng các trường trong khu vực tham gia khóa đào tạo đánh giá chất lượng theo tiêu chuẩn AUN-QA tại Thái Lan.
     AUN-QA là một tổ chức độc lập, hoạt động nhằm đẩy mạnh sự phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực giáo dục ĐH khu vực Đông Nam Á và với các đối tác khác. Một trong những hoạt động trọng tâm của AUN là đảm bảo chất lượng giáo dục đại học trong khu vực Đông Nam Á. AUN-QA đã đưa ra những sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học đối với các trường thành viên liên kết gồm: Trường đại học phải đạt được những tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục hoặc những trung tâm kiểm định quốc gia của nước sở tại đề ra; phải có thời gian hoạt động trong lĩnh vực giáo dục từ 10 năm trở lên; phải có những hoạt động đảm bảo chất lượng cụ thể để hỗ trợ quá trình kiểm định của tổ chức AUN-QA. Đây cũng là cách mà các trường thành viên trong mạng lưới AUN-QA nâng cao sự tin tưởng lẫn nhau về chất lượng đào tạo, đồng thời tạo dựng uy tín và thương hiệu đối với các trường đại học đối tác trên toàn thế giới. 

Hình: Cán bộ Đại học Văn Hiến tham gia tập huấn.
     Tính đến năm 2018, AUN-QA có 30 thành viên chính thức và 67 thành viên liên kết. AUN-QA được thành lập từ năm 1995 bởi các nước thành viên ASEAN và 13 trường ĐH nhằm mục đích phát triển nguồn nhân lực thông qua mạng lưới giáo dục đại học.